Formare Profesionala

Unitatea noastră oferă celor interesaţi posibilitatea de a se califica în meseria de floricultor –peisagist nivelul 1 de calificare.Cursurile sunt ţinute de personal specializat, ingineri şi biologi, angajaţi ai C.C.B. Jibou. Pe o perioadă de 4 luni se predau cursuri de organizare şi muncă în echipă, floricultură generală şi specială, arboricultură ornamentală, arhitectură peisageră. Structura cursului este următoarea: 120 ore teorie, 240 ore practică(în interiorul instituţiei). La Sfîrşitul perioadei teoretice se susţine o probă scrisă de verificare sub forma unui test grilă. Cursul este avizat de Ministerul Muncii şi conferă absolventului posibilitatea de a ocupa un post de muncitor calificat în meseria de floricultor-peisagist.