Sectorul Sistematic


Sectorul sistematic, în curs de amenajare, se întinde pe o suprafaţă de 3,5 ha, situat în zona Nord - Estică a grădinii, incluzând şi lacul de acumulare a apei. În zonă se află şi un afloriment, mai recent descoperit, cu o bogată floră şi faună fosilă. Sectorul sistematic are în vedere ordonarea succesivă a celor mai importante familii de plante ale căror reprezentanţi mai caracteristici pot creşte în condiţiile climatice din ţara noastră.
Acest sector oferă posibilitatea de a putea urmări din aproape în aproape evoluţia progresivă a plantelor de la formele inferioare la cele mai evoluate.