Organizare

  • 1.
  • STATUTUL UNITATII Centrul de Cercetări Biologice Jibou s-a înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.565/1990, completată şi modificată prin H.G 748/1990, fiind o instituţie publică cu personalitate juridică sub directa subordonare a Ministerului Educatiei Nationale şi este finanţată din subvenţii de la stat şi venituri proprii.

  • 2.
  • DOMENII DE ACTIVITATE Scopurile principale ale CCBJ sunt următoarele: 1. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative din domeniul biologiei vegetale, cooperarea naţională şi internaţională precum şi implementarea rezultatelor în viaţa economică şi socială; 2. Desfăşurarea de activităţi instructiv - educative în domeniile ştiinţelor naturii pentru învăţământul de toate gradele şi pentru publicul vizitator; 3. Conservarea biodiversitatii, prin pastrarea in colectiile botanice a speciilor periclitate si sporirea numarului de taxoni din colectia Gradinii botanice. Obiectivele propuse în vederea atingerii scopurilor privesc: a) activităţi de cercetare în domeniile culturii plantelor ornamentale, micropropagării in vitro şi conservării plantelor cu importanţă fitogeografică din cormoflora României, a plantelor periclitate din diferite zone ale lumii; b) activităţi conexe: întocmirea unor bănci de date, organizarea de manifestări ştiinţifice; c) activitate de microproducţie vegetală, comercializarea de flori tăiate şi la ghiveci; d) formare şi specializare profesională în domeniul biologiei vegetale aplicate, prin organizarea de masterate, practică de laborator şi de teren a studenţilor şi elevilor; e) editare şi tipărire de publicaţii ştiinţifice şi de materiale de instruire şi educaţie a publicului; f) prestări de servicii şi consultanţă în domeniile precizate anterior; g) servicii specifice turismului.